Fotona TwinLight™

Leczenie kanałowe Kraków

Dysponujemy najnowocześniejszymi technologiami, które zapewniają najwyższej jakości leczenie endodontyczne, dających przewidywalne, długofalowe efekty leczenia.

Laserowe leczenie kanałowe - jak wygląda

  • nowoczesne leczenie kanałowe z zastosowaniem laserów tj.  (FotnaLightwalker, laser diodowy), lup i mikroskopu
  • stosowanie nowoczesnych narzędzi maszynowych
  • wykorzystywanie bioaktywnych wypełniaczy
  • leczenie zmian około wierzchołkowych
  • usuwanie złamanych narzędzi i wkładów koronowo-korzeniowych

Innowacyjna technologia, jaką jest FotonaTwinLight™ łączy właściwości dwóch wzajemnie uzupełniających się laserów Er:YAGNd:YAG w jednej terapii. Jest to bez wątpienia najskuteczniejsza metoda dezynfekcji kanału korzeniowego wraz z jego bocznymi odgałęzieniami. Jako jedyna usuwa aż 99,9% bakterii z całego systemu korzeniowego, eliminując przy tym ryzyko ponownego leczenia endodontycznego. 

Krok 1. Promieniowanie lasera Er:YAG wykorzystywane jest m.in. do wytworzenia fali uderzeniowej w roztworze oczyszczającym kanał korzeniowy. W rezultacie odgałęzienia boczne kanału zębowego zostają oczyszczone, a warstwa mazista zostaje całkowicie usunięta z kanalików zębinowych. Krok 2. W drugim etapie wykorzystywany jest laser Nd:YAG w celu odkażenia ścian kanału korzeniowego. Ze względu na głęboką penetrację lasera Nd:YAG, ściany systemu korzeniowego zostają odpowiednio oczyszczone nawet na głębokości wynoszącej 1000μm. Podczas tego etapu zabiegu niezwykle istotną rolę odgrywa wysoka wartość szczytowa mocy lasera Nd:YAG, która indukuje maksymalną temperaturę impulsu, niezbędną do całkowitej eliminacji bakterii.

Nowoczesne narzędzia w leczeniu kanałowym

Praca nowoczesnymi narzędziami maszynowymi  w leczeniu kanałowym zapewnia prawidłowe opracowanie kanałów, a dzięki bioaktywnym uszczelniaczom oraz technice wypełniania kanałów metodą termo kondensacji jesteśmy w stanie szczelnie wypełnić ciepłą gutaperką nawet najbardziej zakrzywione i rozgałęzione kanały.

Tak wyleczony ząb może z powodzeniem służyć pacjentowi przez wiele, wiele lat, a sam korzeń zęba być wykorzystany w przyszłości jako filar dla złożonej odbudowy protetycznej.

Jeżeli jest to tylko możliwe i nie ma żadnych przeciwwskazań — staramy się zakończyć leczenie kanałowe w gabinecie Alfa Dental & Beauty W Krakowie na jednej wizycie !